آدرس: اراک شهرک صنعتی شماره۳(خیر آباد) ، خیابان کارگاهی ۳

کد پستی :

۳۸۳۷۱۴۳۱۱۶

شماره تماس :
۰۹۱۲۵۸۸۹۹۴۶ 
تلفکس :

۰۸۶۳۳۵۵۳۸۸۹

 

فکس :۰۸۶۳۳۵۵۳۸۸۹

۰۸۶۳۳۵۵۳۸۸۹

Email:      parsa5256@gmail.com
ساعات کاری :

شنبه الی پنجشنبه       ۸ صبح الی ۱۷