آدرس: اراک کیلومتر ۳۰ جاده تهران – شهرک صنعتی شماره۳ (خیر آباد) ، خیابان ۳۰۲   کد پستی :  3837141788

شماره ها ی تماس :
۰۹۱۲۵۸۸۹۹۴۶

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۱

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۲

 

فکس :

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۳

 

Email:      parsa5256@gmail.com