آدرس: اراک کیلومتر ۳۰ جاده تهران – شهرک صنعتی شماره۳ (خیر آباد) ، خیابان ۳۰۲   کد پستی :  3837141788

شماره ها ی تماس :
تلفن همراه مدیر عامل : مهندس حیدری   09125889946

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۱

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۲

 

فکس :

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۳

 

GMAIL:      parsa5256@gmail.com