آدرس: اراک شهرک صنعتی شماره۳(خیر آباد) ، خیابان ۳۰۲

کد پستی :

۳۸۳۷۱۴۳۱۱۶

شماره تماس :
۰۹۱۲۵۸۸۹۹۴۶

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۱

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۲

 

 

فکس :

۰۸۶۳۳۵۵۳۴۸۳

 

Email:      parsa5256@gmail.com
ساعات کاری :

شنبه الی پنجشنبه       ۸ صبح الی ۱۷