تولید قطعات صنعتی با استفاده از ماشین های تراش و فرز CNC 

با ابعاد کوچک و بزرگ با هر میزان پیچیدگی