ساخت قطعه و خدمات ماشینکاری CNC

با هر ابعاد و هر میزان پیچیدگی

 

 

 

در همه قطعات کامپوزیت که توسط فرآیندهای مختلف ساخته می شوند نیاز به قالب های سخت (hard tooling) برای ایجاد پایداری ابعادی قالب در طول مراحل تولید است. تجهیزات ماشینکاری موجود در کارگاه شرکت پارسا کامپوزیت ایرانیان شامل :  ، فرزهای CNC  ، پرس های سنگین و دستگاههای تراش ، علاوه بر توانمندی تولید قالب های مورد نیاز ، امکان ساخت قطعات پیچیده فلزی مورد نیاز صنایع را نیز فراهم ساخته است .

 

ساخت قطعات فلزی مورد نیاز صنایع  با فرز cnc  4   چهار محور  و انواع ماشین تراشکاری