توانمندی شرکت : 

تولید لوله و اتصالات   GRE—GLASS REINFORCED EPOXY

لوله و اتصالات ساخته شده از الیاف شیشه و رزین اپوکسی – بسیار مقاوم در برابر خوردگیهای   شیمیایی

اتصالات شامل زانویی در زوایای مختلف ؛ سه راهه ؛ ردیوسر هم مرکز و غیر هم مرکز ؛ فلنج ؛ و سایر اتصالات      TEE – ELBOW – REDUCER – FLANGE LATERAL

سایز ۲۵ تا ۳۰۰ میلیمتر

=======================================