شرکت پارسا کامپوزیت ایرانیان مخازن تمام GRP اتمسفریک و تحت فشار را تا ظرفیت ۱۵۰۰۰ لیتر بصورت یکپارچه به روش فیلامنت وایندینگ (رشته پیچی ) با استفاده از الیاف شیشه (فایبرگلاس) تولید مینماید . در این شرکت ظرفیتهای بزرگتر به روش لایه گذاری دستی تولیدمیگردند.

مخزن های GRP , FRP    بسیار مقاوم در برابر خوردگیهای   شیمیایی

اتصالات شامل زانویی در زوایای مختلف ؛ سه راهه ؛ ردیوسر هم مرکز و غیر هم مرکز ؛ فلنج ؛ و سایر اتصالات      TEE – ELBOW – REDUCER – FLANGE LATERAL