رشته پیچی filament winding

رشته پیچی (FILAMENT WINDING) : فرایندی است که در آن دسته ای از الیاف پیوسته پس از آغشته شدن به رزین بطور منظم و با آرایشی از قبل تعیین شده به دور یک مندرل (MANDREL) دوار پیچانده میشوند . پس از پخت رزین مندرل خارج میگردد .تقریبا تمامی قطعاتی که…

لوله های کامپوزیتی، خواص و مشخصات

لوله های کامپوزیتی یکی از محصولاتی است که در چند سال اخیر به طور گسترده ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در ایران و جهان مورد استفاده قرار می گیرد و بازار این محصول به طور فزاینده ای در حال گسترش می باشد. لوله های FRP با استفاده از…