ساخت قطعات با روش وکیوم VIP

ساخت انواع قطعات کامپوزیتی با روش (VIP)

Vacuum Infusion Process

دراین روش قطعات بدون مک و حباب و با درصد بالای الیاف تولید می شوند.