مخازن کامپوزیتی فشار بالا

ساخت انواع مخازن فشار بالای کامپوزیتی تا فشار ۱۰۰۰ بار 

ساخت مخازن با لاینر پلیمری 

ساخت مخازن با لاینر استیل