خوردگی لبه حمله در فن های کامپوزیت

leading edge erosion

وجود ذرات جامد معلق در هوا ، اعم از گرد و خاک ، دانه های شن ، خاک و ماسه ،  بخارات حاصل از مواد شیمیایی و در نهایت حتی وجود حشرات در محیط کارکرد ممکن است منجر به  ورود آسیب به انواع پره ها گردد. ضربه های مکرر  قطرات بزرگ یا کوچک آب از چندصد میکرون تا چند میلیمتر همراه با ناخالصی هایی موجود در آن مانند مواد معدنی یا شیمیایی در مدت زمان کافی میتواند انواع  پره ها را اعم از آلومینیومی یا کامپوزیتی و یا سایر پلاستیک ها را در هر محیط کارکرد دچار فرسایش کند . با آنکه مقاومت در برابر خوردگی یکی از ویژگیهای اصلی کامپوزیتهاست اما این نوع از اسیب معمولا ابتدا به شکل حفره های کوچک در لبه حمله بلید دیده میشود بخصوص زمانی که اندازه و ابعاد پره ها بزرگتر میشود  خوردگی نیز افزایش می یابد . عموما سایش از قسمهای انتهایی پره ( بدلیل سرعت خطی بالاتر ) شروع شده و سپس آسیب وارده به سایر قسمتهای پره گسترش یافته و منجر به  بزرگ تر شدن وسعت آسیب و نهایتا تخریب فن میگردد.. خوشبختانه روشهای ساخت پره های FRP این امکان را فراهم میسازد که به منظور حفاظت بیشتر پره در برابر سایش ، در لبه حمله از رزین مخصوص  حاوی افزودنیهای مناسب و یا الیافی که مقاومت به سایش بالاتری دارند استفاده گردد . همچنین رنگ  یا لایه پوشش نهایی( ( top coat ، اولین سد مقاوم در برابر مکانیزمهای موثر بر سایش و خوردگی است  که از نوع مناسب با شرایط کارکرد پره  تهیه و کاملا بصورت تخصصی بر روی بلیدهای FRP اعمال می شود.

 

قسمتهای آسیب دیده در لبه های حمله پره های کامپوزیتی در مدت زمانی بسیار کوتاه قابلیت ترمیم دارند  ، انجام تعمیرات و ترمیم بصورت کار سرد از جمله ویژگیهای بارز پره های FRP  بوده و لیکن محل ، عمق و شکل آسیب وارد شده به لبه های حمله بلید، تعیین کننده روش انجام تعمیرات است . در مواردی که میزان آسیب دیدگی زیاد نباشد حتی بدون باز شدن پره ها هم امکان ترمیم آسیب های  کوچک وجود دارد.اما نکته مهم در خصوص انواع فن ها از جمله  آکسیال فن های کامپوزیتی این است که  وجود هر آسیب یا خوردگی هر چند جزیی در پره ها ممکن است در زمانی بسیار کوتاه تر از آنچه به نظر میرسد منجر به پدید آمدن آسیب های بعدی و بزرگتر ، تضعیف تصاعدی و تجمع عیوب و در نهایت شکست پره گردد. هر پره در صورت شکست ممکن است با سایر پره ها ، درایوشفت ، گاردان ، فن استک  ، گیربکس یا دیگر قسمتهای تجهیزات برخورد کرده و چندین برابر خسارت تحمیل نماید .

 

پارسا کامپوزیت ایران آمادگی  انجام تعمیرات تخصصی بر روی بلید های FRP   آسیب دیده – مطابق استانداردهای معتبر کامپوزیت و ترمیم نقاط آسیب دیده آنها را دارد .  بگونه ای که پره بازسازی شده کارکردی معادل پره نو داشته باشد ( با ارائه تضمین کارکرد سالم قطعه)

  • مشابه سازی بلیدهای آسیب دیده ( یا حتی شکسته شده ) دقیقا با همان ساختار طراحی شده اولیه سازنده تجهیزات نیز از جمله خدمات قابل ارائه این شرکت میباشد.

 

 

 

لطفا تماس بگیرید : ۰۹۱۸۳۶۰۴۵۱۹ بخشی

 

Fiber glass – FRP blade profile

Cooling tower composite fan

Airfoil composite blade

  FRP BLADE

Air Cooled Condenser Axial Fan

Air Cooler frp Fan

Cooling Tower Axial Fan

Heat Exchanger Axial Fan

Composite fan

Fiberglass fan

 

کولینگ تاور –  کولر هوائی –  کاندنسور – گس کولر ، مبدل های حرارتی و ایر کولر – کولر هوایی – پره کامپوزیت فن برج خنک کننده